Kirjaudu sisään

Keskustelut

Kysy asiantuntijalta

Muut keskustelut

 
Laki tänava tehnoülevaatus (sissesõit territooriumile, kus töötame, asub Laki 11A vastas Tallinnas) alustas oma tööd aprillis 2002. Autode kontrollimisega olen ise tegelenud 10 aastat. Olen valmis vastama Teie küsimustele, mis puudutavad sõiduautode ja kuni 3,5t täismassiga veoautode tehnoülevaatust ja sellega seonduvat.

Tean, et tehnoülevaatust puudutavat ei saa alati võtta üheselt kuna palju oleneb hetkesituatsioonist, probleemküsimuste kogumi suurusest ja seaduse tõlgendusoskusest. Kui probleemide lahendamisel leitakse kompromisse, siis ei tohi need seadusega vastuollu minna. Vaatamata sellele, et tuginen oma vastuses kehtivatele seadustele, ei saa igas olukorras võtta minu selgitusi kui absoluutset tõde. See tähendab, et minu infot ei tohi kasutada à la Mait Millert ütles, et nii on õigem.

Minu poolt juhitav Maitene OÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kes on sõlminud halduslepingu ARK-ga. Mainitud leping annab õiguse teostada riiklikku järelvalvet, st mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust. Vaatamata sellele, et minu seisukohad ühtivad enamasti ARKi ametnike seisukohtadega, pean vajalikuks ära märkida, et Maitene OÜ ega mina isiklikult ei saa foorumites esindada Riiklikku Autoregistrikeskust, ametnikke ega nende seisukohti. Haldusleping ei näe ette sellist võimalust.

Mait Millert
Maitene OÜ tegevjuht
telefon 715 4246
www.maitene.ee
 

AIHE: MUUDETUD VÄLJALASKESÜSTEEM

17:30 01.10.2006
Kalvai
muudetud väljalaskesüsteem
Tere!

Kui on soov vähendada summuti eemaldamisega vastusurvet ja torustiku läbimõõdu suurendamisega võimsust, kas siis, et läbida ülevaatust takistuseta,peaks enne ümberehitus(t)e tegemist pöörduma ARK poole.
Paljud tavaliikluses osalejad kasutavad sportsummuteid, mis minuteada heitgaaside koostist ei muuda. Autol on KAT ja seda eemaldada kavatsust ei ole. Kas nimetatud seltskond läbib ülevaatuse normaalselt ? Kahtlen....
11:19 02.10.2006
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: muudetud väljalaskesüsteem
Kood 706. Üldnõuded heitgaaside väljalaskesüsteemile

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema valmistaja juhendi kohane ja vastama E-reegli nr 59 või direktiivi 70/157/EMÜ nõuetele. L kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema valmistaja juhendi kohane ja alates 17. juunist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukil vastama E-reegli nr 40 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele;

2) heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema ohutus kauguses kütusepaagist ja kütuse torudest nii, et torude või paagi lekkimisel ei satuks kütus heitgaaside torudele;

5) heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema kinnitatud valmistaja juhendi kohaselt, ei tohi olla auke ja pragusid;

6) M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetussummutid peavad vastama E-reeglile nr 59 või direktiivi 70/157/EMÜ nõuetele;

7) valmistaja peab märkima väljalaskesüsteemi kõikidele osadele oma nimetuse või kaubamärgi. Märgistus peab olema loetav kogu sõiduki tööea vältel;

8) vahetussummuti ja selle osad ei tohi põhjustada lisavibratsiooni ning peavad olema piisavalt korrosioonikindlad;

9) vahetusheitgaasisüsteem peab olema nii ehituselt kui ka muudelt parameetritelt sarnane sõiduki valmistaja poolt sõidukile paigaldatud algsele süsteemile.

Kontrollimine: 1) TÜ – mõõdulindi, joonlaua, nihiku ja vaatlusega;

Väljavõte kehtivast seadusest: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1026522
Sportsummutid ei muuda heitgaaside koostist kuid müra suureneb .... Mootori võimsuse suurendamisest on siin foorimis juttu olnud piisavalt.
12:32 06.10.2006
VVV1
Re: muudetud väljalaskesüsteem
Ühes VV määruses (ei ole meeles, mis selle number oli) on ilusasti kirjas mootorsõidukite mürataseme piirväärtused, seal samas on antud ka heitgaaside koostiste lubatud väärtused.
Ainuke asi, et selgusetuks jääb missugustel pööretel seda müra mõõdetakse, kas tühikäigul või mingitel pööretel. Määruses on antud ainult üks mürataseme piirväärtus detsibellides. Või tähendabki seda, et mitte mingite pööretega ei tohi seda piirväärtust ületada. ja need normid on seal ikka üpris "lõdvad", sest 70-80 dB (mis erinevatel sõidukikategooriatel lubatud on) ei saavuta näiteks tühikäigul isegi mitte sportsummutiga. Kõrgetel pööretel ehk küll.
15:38 06.10.2006
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: muudetud väljalaskesüsteem
Müra mõõtmist tuleb suhteliselt harva ette ja enamjaolt on siis tegemist mootorrattaga mis tihti omab ka vastavat andmesilti milliste pöörete juures mitu detsibelli ei tohi ületada kui andmeid ei ole siis võetakse need keskkonnaministri määrusest: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=803291. Sõiduautodel ei ole näinud vastavaid andmesilte nii, et siin toimub müra mõõtmine vastavalt pädevuskäsiraamatus olevale juhendile ja määrusest saadud normile. Antud määrusest on natuke raske välja lugeda lubatud mürataset sest väga paljud tegurid mõjutavad lõplikku piirnumbrit. Meil on vaja läinud müra mõõta sõiduautol umbes 2 korda aasta jooksul sest tavaliselt on olnud suurenenud müra põhjuseks katkine heitgaasisüsteem ja siis müra ei mõõdeta.
Mõõtmine käib nii, et tõstetakse mootori pöörded 3/4 mootori suurimale võimsusele vastavast pöörlemissagedusest ja mõõdetakse. Autodata annab max. võimsusele vastavad pöörded.
Müra mõõtmine tehakse siis kui on kahtlus ja seda kahtlust tekib üliharva ja Harley juures alati.

Keskustelupalstoille kirjoiattaminen vaati keksien (cookies) lupauksen

KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT

Huomaa, että lisätessä sisällön foorumiin, sinun täytyy noudattaa rajoituksia, joita kuvataan käyttöehdoissa (kappale 7). Lisäksi ovat voimassa myös seuraavat säännöt:
 1. On kielletty:
  1. Myydä tai vaihtaa
  2. Mainostaa suoraan
  3. Poiketa aiheesta
  4. Herjata tai käyttää sivistymättömiä ilmaisuja
  5. Aloittaa ajoneuvoihin liittymättömiä aiheita
  6. Toistaa aiheita tai viestejä
  7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
  8. Kirjoittaa viestejä eri nimillä
  9. Käyttää toisen henkilön oikeaa nimeä
  10. Isojen kirjaimien turha käyttö
 2. On sallittu auttaa muita keskustelupalstan vieraita suosittelemalla hyvää yritystä tai kokeneetta henkilöä. Saa laajentaa aihetta.
 3. Viestit ja aiheet, jotka ovat vastoin sääntöjä, poistetaan ja sivuston ylläpitäjällä on oikeus estää säännöistä piittaamattomien pääsy palstalle.
 4. Kysymykset ja ehdotukset on lähetettävä foorumin valvojan sähköpostiosoitteeseen.
 5. Aiheen otsikon ei pitäisi olla epämääräinen: "ongelma", "auttaa".
 6. On vakavasti suositeltavaa merkitä merkki ja malli, mistä on puhe, aiheen otsikossa.
 7. On kiellettyä toistaa välimerkkejä aiheen otsikossa, esim. "kuinka iso on Calibran polttoaineen kulutus???????????"
 8. On kiellettyä mustata tavaramerkkiä aiheen otsikossa, esim. "huijareita in ASDF kaupassa". Omista konkreettisista kokemuksista jostakin yrityksestä tai tavaramerkistä voi kirjoittaa viestissä.
 9. auto24.ee:llä on oikeus muutta foorumin sääntöjä.
 10. Foorumilla on oikeus poistaa tai sulkea viestit ja aiheet, jotka ovat foorumissa turhia tai roskapostia.

VASTAA VIESTIIN

Nimi
Aihe 
Kuvat + lisää kuvia
Viesti
Pyydän vastaamaan   sähköpostitse:
Tarkistuskoodi
Syötä kuvassa näkyvä koodi. Rekisteröitynyt käyttäjä vältty siitä.